ITICB

Aktuality

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Dne 24. 5. 2023 došlo u Výzvy č. 20 k předkládání záměrů do SÍŤOVÉHO ŘEŠENÍ Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita - INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU  k technickým problémům při zveřejnění ze strany provozovatele webových stránek. Z tohoto důvodu bude Výzva č. 20 vyhlášena v...

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Pracovní skupina Doprava schválila dnes  Výzvu č. 20 - na předkládání projektových záměru v aktivitě Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Jedná se o Opatření strategie ITI Českobudějovické aglomerace, které bude realizováno formou síťového řešení. Výzva bude průběžná a vyhlášena bude ve středu 24. 5. 2023. Příjem projektových záměrů je datován...

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Na základě vyhlášených výzev řídících orgánů se uplynulé 3 měsíce nesly ve znamení intenzivní přípravy na předložení programových rámců strategie ITI Českobudějovické aglomerace (ITI ČBA) do 3 operačních programů – OP Doprava, OP Jan Amos Komenský a Integrovaného regionálního operačního programu. V průběhu dubna byly předložené programové rámce do všech 3...

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

V rámci končícího českého předsednictví v Radě Evropské unie uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích dvoudenní meeting pro delegaci členských států Evropské unie, představitelů Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Na tomto setkání byly mimo jiné představeny projekty podpořené...

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že dne 19. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 19 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu pro specifický cíl IROP 1.1 – Využívání přínosů digitalizace. Lhůta pro podání projektových záměrů je do 11. ledna 2023, do...

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že dne 8. 7. 2022 byly vyhlášeny výzvy č. 6, 7, a 8 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvy pro specifický cíl IROP 4.1 – Odborné učebny základních škol, neformální vzdělávání a celoživotní učení a...

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že byla provedena změn u výzev č. 3, 4 a 5 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce IROP pro oblasti: „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“, „infrastruktura sociálních služeb“ a „památky, muzea a cestovní ruch“. Změna se týká přidání alternativní možnosti předkládání...

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že byla vyhlášena další výzva k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu pro specifický cíl IROP 2.2 – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Lhůta pro podávání projektových záměrů  do 15. července. Text výzvy a...

Vyhlášení výzev na předkládání projektových záměrů IROP

Dnes byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedna výzva je cílena na specifický cíl IROP 4.2 - Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení...

Vyhlášení výzev nositele na předkládání projektových záměrů OP JAK a OP TAK

Tento týden byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Operačního programu Jan Amos Komenský (PR OP JAK) a do Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (PR OP TAK). Výzva pro PR OP JAK je cílena na předkládání projektových záměrů v oblasti Dlouhodobé...

Stránka
z
4