ITICB

Aktuality

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Ve dnech 20. 5. a 21. 5. 2024 hostilo ITI Českobudějovické aglomerace setkání zástupců ITI z celé České republiky. Jednání se zúčastnili i zástupci řídicích orgánů jednotlivých operačních programů a ministerstev (OPZ, OP TP, OP JAK, OP TAK, OP ŽP, OPD, IROP) a ITI kanceláře. Pro zástupce jednotlivých ITI aglomerací...

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

K 31. 12. 2023 byla ukončena realizace projektů Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (IPRÚ) v Programovém období 2014 - 2023. IPRÚ představoval nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím. Nositelem IPRÚ 2014  – 2023 bylo Statutární město České Budějovice, které bylo rovněž zpracovatelem a předkladatelem strategie IPRÚ a...

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Ve II. pololetí 2023, po vyhlášení výzev řídících orgánů, byla zahájena realizace projektů a předkládání žádostí o dotace. Celkem bylo k dnešnímu dni předloženo 23 žádostí o dotaci v IROP v objemu 349 521 357,52 Kč (dotace EU) a z toho 12 žádostí je s vydaným právním aktem. V OP...

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Dne 24. 5. 2023 došlo u Výzvy č. 20 k předkládání záměrů do SÍŤOVÉHO ŘEŠENÍ Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita - INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU  k technickým problémům při zveřejnění ze strany provozovatele webových stránek. Z tohoto důvodu bude Výzva č. 20 vyhlášena v...

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Pracovní skupina Doprava schválila dnes  Výzvu č. 20 - na předkládání projektových záměru v aktivitě Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Jedná se o Opatření strategie ITI Českobudějovické aglomerace, které bude realizováno formou síťového řešení. Výzva bude průběžná a vyhlášena bude ve středu 24. 5. 2023. Příjem projektových záměrů je datován...

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Na základě vyhlášených výzev řídících orgánů se uplynulé 3 měsíce nesly ve znamení intenzivní přípravy na předložení programových rámců strategie ITI Českobudějovické aglomerace (ITI ČBA) do 3 operačních programů – OP Doprava, OP Jan Amos Komenský a Integrovaného regionálního operačního programu. V průběhu dubna byly předložené programové rámce do všech 3...

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

V rámci končícího českého předsednictví v Radě Evropské unie uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích dvoudenní meeting pro delegaci členských států Evropské unie, představitelů Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Na tomto setkání byly mimo jiné představeny projekty podpořené...

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že dne 19. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 19 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu pro specifický cíl IROP 1.1 – Využívání přínosů digitalizace. Lhůta pro podání projektových záměrů je do 11. ledna 2023, do...

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že dne 8. 7. 2022 byly vyhlášeny výzvy č. 6, 7, a 8 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvy pro specifický cíl IROP 4.1 – Odborné učebny základních škol, neformální vzdělávání a celoživotní učení a...

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že byla provedena změn u výzev č. 3, 4 a 5 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce IROP pro oblasti: „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“, „infrastruktura sociálních služeb“ a „památky, muzea a cestovní ruch“. Změna se týká přidání alternativní možnosti předkládání...

Stránka
z
4