ITICB

Aktuality

Nové příležitosti pro dětské skupiny

MPSV vyhlásilo výzvu na Budování kapacit dětských skupin v rámci komponenty Modernizace služeb zaměstnanosti a trhu práce Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je podpora navýšení kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených podle zákona 247/2014 Sb. a zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výzva je...

NPO – Pilíř 3. Vzdělávání a trh práce

Jednou z komponent NPO v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Podrobnosti o možnostech čerpání příspěvků v r. 2022 – 2024...

Analýza obsazenosti MŠ a demografického vývoje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo a v září roku 2021 schválilo dokument Demografická predikce pro oblast kapacit mateřských škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v jednotlivých ORP v období školních roků 2021/2022 – 2023/2024, který je k dispozici zde. Datový model na úrovní správních obvodu obcí s rozšířenou...

Podpora vzdělávání

Podpora tématu Vzdělávání bude pokračovat v IROP v letech 2021 až 2027 pod názvem Vzdělávací infrastruktura (SC 4.1). Předpokládá se zachování obdobného rozsahu podporovaných aktivit. Podpora bude určena na: • zvyšování kapacit mateřských škol realizovaných výstavbou nových mateřských škol či přístavbou pavilónů a modernizací stávajících mateřských škol, • budování a...