ITICB

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Markéta Blažejová
12.03.2024

Ve II. pololetí 2023, po vyhlášení výzev řídících orgánů, byla zahájena realizace projektů a předkládání žádostí o dotace. Celkem bylo k dnešnímu dni předloženo 23 žádostí o dotaci v IROP v objemu 349 521 357,52 Kč (dotace EU) a z toho 12 žádostí je s vydaným právním aktem. V OP Doprava je předložena 1 žádost o dotaci ve výši 15 586 070,19 Kč (dotace EU) a OP Jan Ámos Komenský jsou předloženy 3 žádosti o dotaci ve výši 77 259 000 Kč (dotace EU).

V prosinci byla předložena 1. změna Programového rámce IROP. Tato změna obsahovala začlenění náhradních projektů do Programového rámce (PR), z důvodu odstoupení od realizace některých předkladatelů. Dále změna PR obsahovala sloučení více etapových projektů, z důvodu jednoduší administrace žádostí o dotace. Změna PR IROP byla řídícím orgánem schválena 3. ledna 2024. Přehled schválených změn je uveden v sekci Dokumenty – pro žadatele.

Od července 2023 do března 2024 proběhlo celkem 5 jednání ŘV ITI per rollam a 1 prezenční jednání řídícího výboru. Informace ke všem jednáním ŘV jsou vedeny v sekci Dokumenty – Řídící výbor.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek
Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Celý článek