ITICB

Aktuality

V listopadu proběhlo další jednání pracovní skupiny pro životní prostředí

Třetí jednání pracovní skupiny pro OPŽP proběhlo 16. 11. 2021. Členové obdrželi informace o konzultaci projektových záměrů ITI ČBA se zástupci SFŽP a MŽP a byli upozorněni na podmínky a kritéria jednotlivých specifických cílů stanovených ve zveřejněném návrhu Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP 2021-2027. Další informace se týkala aktuálních...

Pracovní skupina pro životní prostředí zahájila svou činnost

Pracovní skupina ITI Českobudějovické aglomerace pro programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se sešla 26. 8. a 13. 10. 2021. Jednání se účastnili pracovníci Magistrátu města České Budějovice z odboru rozvoje a veřejných zakázek, investičního odboru a správy veřejných statků, společně s náměstky Ivo Moravcem a s Petrem Holickým,...