ITICB

Aktuality

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

V rámci končícího českého předsednictví v Radě Evropské unie uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích dvoudenní meeting pro delegaci členských států Evropské unie, představitelů Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Na tomto setkání byly mimo jiné představeny projekty podpořené...

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že dne 19. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 19 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu pro specifický cíl IROP 1.1 – Využívání přínosů digitalizace. Lhůta pro podání projektových záměrů je do 11. ledna 2023, do...

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že dne 8. 7. 2022 byly vyhlášeny výzvy č. 6, 7, a 8 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvy pro specifický cíl IROP 4.1 – Odborné učebny základních škol, neformální vzdělávání a celoživotní učení a...

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že byla provedena změn u výzev č. 3, 4 a 5 k předkládání projektových záměrů do Programového rámce IROP pro oblasti: „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“, „infrastruktura sociálních služeb“ a „památky, muzea a cestovní ruch“. Změna se týká přidání alternativní možnosti předkládání...

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že byla vyhlášena další výzva k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu pro specifický cíl IROP 2.2 – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Lhůta pro podávání projektových záměrů  do 15. července. Text výzvy a...

Vyhlášení výzev na předkládání projektových záměrů IROP

Dnes byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedna výzva je cílena na specifický cíl IROP 4.2 - Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení...

Vyhlášení výzev nositele na předkládání projektových záměrů OP JAK a OP TAK

Tento týden byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Operačního programu Jan Amos Komenský (PR OP JAK) a do Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (PR OP TAK). Výzva pro PR OP JAK je cílena na předkládání projektových záměrů v oblasti Dlouhodobé...

Nové příležitosti pro dětské skupiny

MPSV vyhlásilo výzvu na Budování kapacit dětských skupin v rámci komponenty Modernizace služeb zaměstnanosti a trhu práce Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je podpora navýšení kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených podle zákona 247/2014 Sb. a zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výzva je...

NPO – Pilíř 3. Vzdělávání a trh práce

Jednou z komponent NPO v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Podrobnosti o možnostech čerpání příspěvků v r. 2022 – 2024...

Dotace ITI podpoří veřejnou dopravu v Českých Budějovicích a okolí až 179 mil. Kč

Díky dotační podpoře ITI dojde v období do roku 2027 k dalšímu rozvoji městské mobility a udržitelné dopravy na území českobudějovické aglomerace. Podpora městské hromadné dopravy bude cílit na zlepšení a zatraktivnění veřejné dopravy a tím snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, na zvýšení podílu energeticky efektivní veřejné hromadné...

Stránka
z
2