ITICB

Aktuality

Dotace ITI podpoří veřejnou dopravu v Českých Budějovicích a okolí až 179 mil. Kč

Díky dotační podpoře ITI dojde v období do roku 2027 k dalšímu rozvoji městské mobility a udržitelné dopravy na území českobudějovické aglomerace. Podpora městské hromadné dopravy bude cílit na zlepšení a zatraktivnění veřejné dopravy a tím snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, na zvýšení podílu energeticky efektivní veřejné hromadné...

Možnosti v ITI ČBA pro oblast doprava

Dotační možnosti v ITI českobudějovické aglomerace v období 2021 – 2027 pro oblast dopravních projektů se nachází v IROP a OPD. V IROP budeme mít možnost ucházet se o 409 miliónů Kč a to v rámci aktivit celé priority 6 – rozvoj městské mobility. Projekty v oblasti veřejné dopravy bude...