ITICB

Kontakty

Kontakt na gesční odbor, který koordinuje přípravu strategie ITI Českobudějovické aglomerace.

Ing. Dagmar Baumruková, MPA

vedoucí Odboru rozvoje a veřejných zakázek
386 803 201

Ing. Petr Käfer

manažer IPRÚ, pověřený přípravou ITI, OP JAK, OP TAK, IROP (základní a mateřské školy)
386 803 209

Ing. Zuzana Fišerová

IROP (veřejná prostranství, kultura a památky, sociální infrastruktura), OP Zaměstnanost
386 803 208

Ing. Marie Krejčová

IROP (doprava) a OP Doprava
386 803 214

Ing. Petra Šabatová

OPŽP
386 803 205