ITICB

Kontakty

Kontakt na gesční odbor, který koordinuje přípravu strategie ITI Českobudějovické aglomerace.

Ing. Dagmar Baumruková, MPA

vedoucí Odboru rozvoje a veřejných zakázek
+420 386 803 201

Ing. Petr Käfer

manažer ITI, OP JAK, OP TAK,
+420 386 803 209

Ing. Zuzana Fišerová

IROP (veřejná prostranství, kultura a památky, sociální infrastruktura), OP Zaměstnanost
+420 386 803 208

Mgr. Vít Chudý

IROP (doprava) a OP Doprava
+420 386 803 207

Ing. Stanislava Sitterová

IROP (základní školy a mateřské školy)
+420 386 803 214

Eva Knietelová

finanční manažér ITI
+420 386 803 211

Ing. Jana Šrámková Juhaňáková

IROP, OPŽP
+420 386 803 225