ITICB

Uzavřené výzvy

Operační program:
Č. výzvy
Řídící orgán
Termín předání
Č. výzvy 20
Výzva č. 20 k předkládání záměrů do SÍŤOVÉHO ŘEŠENÍ Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU
Řídící orgán IROP
Termín předání 26. 05. 2023 - 26. 05. 2023
Č. výzvy 19
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 1.1 – Aktivita – EGOVERNMENT, DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY
Řídící orgán IROP
Termín předání 19. 12. 2022 - 11. 01. 2023
Č. výzvy 18
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 1.1 – Aktivita – EGOVERNMENT, DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Řídící orgán IROP
Termín předání 26. 07. 2022 - 08. 08. 2022
Č. výzvy 17
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU
Řídící orgán IROP
Termín předání 22. 07. 2022 - 05. 08. 2022
Č. výzvy 16
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu OP ŽP ve Specifickém cíli 1.5 – Aktivita PODPORA PŘECHODU NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ÚČINNĚ VYUŽÍVAJÍCÍ ZDROJE
Řídící orgán OP ŽP
Termín předání 22. 07. 2022 - 04. 08. 2022
Č. výzvy 15
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu OP ŽP ve Specifickém cíli 1.1 a 1.2 – Aktivita PODPORA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A PODPORA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Řídící orgán OP ŽP
Termín předání 22. 07. 2022 - 04. 08. 2022
Č. výzvy 14
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita – Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
Řídící orgán IROP
Termín předání 22. 07. 2022 - 05. 08. 2022
Č. výzvy 13
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita – Multimodální osobní doprava – přestupní terminály a parkovací systémy
Řídící orgán IROP
Termín předání 22. 07. 2022 - 05. 08. 2022
Č. výzvy 12
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita –
Řídící orgán IROP
Termín předání 22. 07. 2022 - 05. 08. 2022
Č. výzvy 11
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu OP Doprava ve Specifickém cíli 1.2 Aktivita -Rozvoj systémů a služeb ITS
Řídící orgán OPD
Termín předání 22. 07. 2022 - 05. 08. 2022
Č. výzvy 10
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU HROMADNOU DOPRAVU
Řídící orgán IROP
Termín předání 22. 07. 2022 - 05. 08. 2022
Č. výzvy 9
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 6.1 Aktivita – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
Řídící orgán IROP
Termín předání 22. 07. 2022 - 05. 08. 2022
Č. výzvy 8
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.1 – Aktivita ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Řídící orgán IROP
Termín předání 08. 07. 2022 - 02. 08. 2022
Č. výzvy 7
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.1 Aktivita MATEŘSKÉ ŠKOLY – ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT
Řídící orgán IROP
Termín předání 08. 07. 2022 - 02. 08. 2022
Č. výzvy 6
Výzva k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.1 – Aktivita ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN
Řídící orgán IROP
Termín předání 08. 07. 2022 - 02. 08. 2022
Č. výzvy 5
Výzva na předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 2.2 – zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
Řídící orgán IROP
Termín předání 13. 06. 2022 - 15. 07. 2022
Č. výzvy 4
Výzva na předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.4 – kultura a cestovní ruch
Řídící orgán IROP
Termín předání 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022
Č. výzvy 3
Výzva na předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.2 – infrastruktura sociálních služeb
Řídící orgán IROP
Termín předání 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022
Č. výzvy 2
Výzva na předkládání projektových záměrů do Programového rámce OP TAK
Řídící orgán MPO
Termín předání 04. 05. 2022 - 30. 05. 2022
Č. výzvy 1
Výzva na předkládání projektových záměrů do Programového rámce OP JAK
Řídící orgán MŠMT
Termín předání 04. 05. 2022 - 18. 05. 2022