ITICB

Aktuality

Druhé jednání pracovní skupiny pro veřejné prostranství, kulturu a cestovní ruch

Druhé jednání pracovní skupiny se konalo dne 11. 11. 2021. Byly podány aktuální informace od řídicích orgánů, byly popsány klíčové změny a požadavky, které vyplynuly z navržených specifických kritérií u jednotlivých aktivit. Byly probrány nejrizikovější body, které budou vyžadovány pro přidělení dotace. Absorpční kapacita vydefinovaná projektovými záměry výrazně převyšuje alokaci...

Pracovní skupina pro oblast veřejných prostranství, kultury a cestovního ruchu

Úkolem pracovní skupiny je navrhnout a vybrat vhodné projekty oblasti veřejných prostranství, kultury a cestovního ruchu, které budou zařazeny do tzv. Programového rámce ITI strategie. Skupinu tvoří zástupci nositele strategie ITI (statutárního města Č. Budějovice), zástupci předkladatelů projektových záměrů a dále odborníci na příslušnou oblast. První jednání pracovní skupiny se...