ITICB

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Markéta Blažejová
12.03.2024

K 31. 12. 2023 byla ukončena realizace projektů Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (IPRÚ) v Programovém období 2014 – 2023. IPRÚ představoval nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím. Nositelem IPRÚ 2014  – 2023 bylo Statutární město České Budějovice, které bylo rovněž zpracovatelem a předkladatelem strategie IPRÚ a vedoucím partnerem koordinujícím partnerství ve vymezeném území. Tato strategie byla zaměřena v rámci řešených intervencí zejména na dobudování potřebné infrastruktury, která je nezbytná nejen pro rozvoj města, ale i celého přilehlého regionu a řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy a vzdělávání.

Hlavní ukazatele realizace IPRÚ 2014  – 2023:

  • Výzvy nositele IPRÚ:

Celkem bylo vyhlášeno 41 výzev nositele pro předkládání projektových záměrů v 9 opatřeních zaměřených na oblast dopravy a oblast vzdělávání.

  • Přehled plnění finančního plánu k 31. 12. 2023
  Finanční plán Proplaceno % (Proplaceno/FP)
IROP 1 103 099 400,00 1 097 209 905,00 99,47 %
OP Doprava 449 196 480,00 421 729 073,00 93,89 %
Celkem IPRÚ 1 552 295 880,00 1 518 938 978,00 97,85 %

 

  • Přehled plnění cílových hodnot indikátorů a počet realizovaných projektů k 31. 12. 2023
Opatření IPRÚ Indikátor Plán Skutečnost % Počet realizovaných projektů
1.1.1 (Telematika IAD) Počet zařízení 11 11 100,00% 6
1.1.2 (Parkoviště) Počet park. míst 414 414 100,00% 2
1.1.3 (Cyklodoprava) Km cyklostezek 8 8,6 107,50% 13
1.1.4.1 (MHD busy) Počet vozů 35 35 100,00% 3
1.1.4.1 (Telematika MHD ) Počet zařízení 2 2 100,00% 2
1.1.4.1 (Terminály) Počet terminálů 3 2 66,67% 2
1.1.4.2 (MHD měnírny) Počet zařízení 3 4 133,33% 3
1.2.1 (Silnice JčKÚ nové) Počet km 3 2,7 90,00% 1
1.2.1 (Silnice JčKÚ modernizované) Počet km 6 6 100,00% 5
2.1.1 (ZŠ) Počet zařízení 6 11 183,33% 11
2.1.2 (SŠ) Počet zařízení 11 13 118,18% 13
2.1.3 (MŠ) Počet zařízení 4 7 175,00% 7

 

Nejnovější články

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek
Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Celý článek