ITICB

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Petr Kafer
18.01.2023

V rámci končícího českého předsednictví v Radě Evropské unie uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích dvoudenní meeting pro delegaci členských států Evropské unie, představitelů Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Na tomto setkání byly mimo jiné představeny projekty podpořené z fondů EU, jež byly realizovány v Jihočeském kraji.

Zástupci EU se v rámci pobytu v Českých Budějovicích mohli na konkrétních příkladech přesvědčit, jak v reálných podmínkách přispívají evropské dotace k rozvoji Jihočeského kraje. Na akci byly prezentovány úspěšné projekty v oblasti výzkumu, vývoje, inovací, klimatu nebo digitalizace, které byly realizovány Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a statutárním městem České Budějovice.

Po zahájení konference primátorkou města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou a rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., následovaly prezentace k implementaci fondů EU a realizovaným projektům. Obecný pohled na implementaci fondů EU v České republice byl obsahem prezentace za Ministerstvo pro místní rozvoj a zhodnocení přípravy Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace v programovém období 2021+ popsala prezentace za nositele ITI Českobudějovické aglomerace statutární město České Budějovice.

Jako první z projektů byl prezentován projekt CENAKVA, který pokrývá infrastrukturní, znalostní a expertní zázemí Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a díky takto vybudované infrastruktuře se zvyšuje míra porozumění a chápání změn ve sladkovodních ekosystémech. Dále JčU představila projekt Agriculture 4.0 zaměřený na výzkum a vývoj inteligentních technologií a projekt Smart water, který řeší pokročilé postupy kontroly kvality a eliminace znečištění vod jako klíčového zdroje pro život v Českobudějovické aglomeraci.

Na závěr konference byl zástupcem statutárního města České Budějovice prezentován projekt Dopravní, informační a řídící centrum, podpořený z Operačního programu Doprava, který je součástí širšího dispečersko-operátorského pracoviště. Provoz centra bude zahájen v březnu 2023 a jeho hlavním účelem je docílení efektivnějšího řešení dopravních situací a zlepšení dopravní situace v Českých Budějovicích.

Hosté si po konferenci prohlédli výstupy dvou prezentovaných projektů přímo na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech a v areálu Dopravního podniku města České Budějovice a získali tak i praktické informace o zkušenostech s využitím fondů EU.

Po odborné, praktické i lidské stránce bylo setkání velmi přínosné, a to zejména díky vynikající organizaci ze strany Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Nejnovější články

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Celý článek
Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek