ITICB

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Petr Kafer
18.01.2023

V rámci končícího českého předsednictví v Radě Evropské unie uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích dvoudenní meeting pro delegaci členských států Evropské unie, představitelů Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Na tomto setkání byly mimo jiné představeny projekty podpořené z fondů EU, jež byly realizovány v Jihočeském kraji.

Zástupci EU se v rámci pobytu v Českých Budějovicích mohli na konkrétních příkladech přesvědčit, jak v reálných podmínkách přispívají evropské dotace k rozvoji Jihočeského kraje. Na akci byly prezentovány úspěšné projekty v oblasti výzkumu, vývoje, inovací, klimatu nebo digitalizace, které byly realizovány Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a statutárním městem České Budějovice.

Po zahájení konference primátorkou města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou a rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., následovaly prezentace k implementaci fondů EU a realizovaným projektům. Obecný pohled na implementaci fondů EU v České republice byl obsahem prezentace za Ministerstvo pro místní rozvoj a zhodnocení přípravy Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace v programovém období 2021+ popsala prezentace za nositele ITI Českobudějovické aglomerace statutární město České Budějovice.

Jako první z projektů byl prezentován projekt CENAKVA, který pokrývá infrastrukturní, znalostní a expertní zázemí Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a díky takto vybudované infrastruktuře se zvyšuje míra porozumění a chápání změn ve sladkovodních ekosystémech. Dále JčU představila projekt Agriculture 4.0 zaměřený na výzkum a vývoj inteligentních technologií a projekt Smart water, který řeší pokročilé postupy kontroly kvality a eliminace znečištění vod jako klíčového zdroje pro život v Českobudějovické aglomeraci.

Na závěr konference byl zástupcem statutárního města České Budějovice prezentován projekt Dopravní, informační a řídící centrum, podpořený z Operačního programu Doprava, který je součástí širšího dispečersko-operátorského pracoviště. Provoz centra bude zahájen v březnu 2023 a jeho hlavním účelem je docílení efektivnějšího řešení dopravních situací a zlepšení dopravní situace v Českých Budějovicích.

Hosté si po konferenci prohlédli výstupy dvou prezentovaných projektů přímo na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech a v areálu Dopravního podniku města České Budějovice a získali tak i praktické informace o zkušenostech s využitím fondů EU.

Po odborné, praktické i lidské stránce bylo setkání velmi přínosné, a to zejména díky vynikající organizaci ze strany Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek