ITICB

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Petr Kafer
03.05.2023

Na základě vyhlášených výzev řídících orgánů se uplynulé 3 měsíce nesly ve znamení intenzivní přípravy na předložení programových rámců strategie ITI Českobudějovické aglomerace (ITI ČBA) do 3 operačních programů – OP Doprava, OP Jan Amos Komenský a Integrovaného regionálního operačního programu. V průběhu dubna byly předložené programové rámce do všech 3 operačních programů schváleny. Součástí schválených programových rámců ve výše uvedených operačních programech jsou schválené konkrétní projekty a jejich předkladatelé, kteří budou postupně vyzváni nositelem strategie k aktualizaci projektových záměrů, mohou ihned následně předkládat žádosti o dotace do výzev řídících orgánů s rezervovanou alokací. Proces implementace strategie ITI ČBA byl tedy úspěšně a včas nastartován a v průběhu realizace strategie bude zásadní dodržet nastavené parametry plnění finančního plánu a indikátorů.

Mimo režim schvalování programových rámců realizuje nositel ITI ČBA projekty v Operačním programu Zaměstnanost. I v tomto programu předkladatelé projektů předkládají žádosti o dotace v rámci rezervované alokace.

Dalším důležitým krokem bude předložení programových rámců ITI ČBA do OP Životní prostředí (řídící orgán Ministerstvo životního prostředí) a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu). Výzvy na předložení programových rámců jsou řídícími orgány připravovány a jejich vyhlášení lze očekávat do konce I. pololetí 2023.

Implementace strategie ITI ČBA zahrnuje realizaci projektů napříč 6 operačními programy z fondů EU, což přispěje k rozvoji území Českobudějovické aglomerace v širokém spektru oblastí v celkovém přibližném objemu podpory EU ve výši 1,670 mld. Kč.

Nejnovější články

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Celý článek
Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek