ITICB

ITI ČBA 2021-2027

ITI Českobudějovické aglomerace pro programové období 2021-2027 – popis integrovaného nástroje

V novém programovém období 2021-2027 bude využíván územní nástroj „Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace“ (ITI), který v ČR pomohl nastartovat společné plánování a spolupráci aglomerací měst a jejich přirozeného zázemí již v tomto programovém období 2014-2020 prostřednictvím dokumentu IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice).

Nástroj územní dimenze pod názvem ITI bude v souladu s novelou Zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, realizovat celkem 13 nositelů. Jedná se celkem o tyto 3 metropolitní oblasti (Praha, Brno, Ostrava) a 10 aglomerací: Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Chomutov, Liberec a Jablonec nad Nisou, Hradec Králové a Pardubice, Olomouc, Zlín, Jihlava, České Budějovice, Mladá Boleslav.

Integrované územní investice v programovém období 2021-2027

Vymezení území ITI Českobudějovické aglomerace.

Vymezení území, jako základní předpoklad pro zahájení přípravy Strategie, bylo definitivně nastaveno MMR v únoru 2020. Na rozdíl od současného programového období 2014 – 2020, kdy rozsah území IPRÚ vygenerovala analýza strategického dokumentu Strategie IPRÚ, rozhodlo MMR, že území jednotlivých aglomerací budou nastavena ze strany MMR. Vymezení území pro všech 13 aglomerací ITI provedl na základě veřejné zakázky odborný tým složený z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Urbánní a regionální laboratoře. Příprava vymezení území proběhla od ledna 2019 do února 2020.

Mapa území ITI ČBA 2021+ Sídelní struktura a srovnání vymezení Českobudějovické aglomerace 2014 a 2019

Sídelní struktura a srovnání vymezení Českobudějovické aglomerace 2014 a 2019

Popis nástroje územní dimenze ITI Českobudějovické aglomerace.

Nástroj územní dimenze ITI Českobudějovické aglomerace dává partnerům – subjektům, kteří jsou etablováni v území ITI, možnost realizovat projekty zařazené ve Strategii. Strategie bude po svém schválení disponovat rezervovanou alokací a projekty zařazené ve strategii nebudou mezi sebou soutěžit v rámci individuálních celorepublikových výzev. Základní podmínkou pro akceptaci projektů v ITI, která je řídícími orgány vyžadována, je stupeň připravenosti, a to minimálně do fáze vydaného územního rozhodnutí či stavebního povolení (toto ještě není ze strany řídících orgánů definitivně stanoveno). Projekty v ITI musí vykazovat charakter strategického projektu, což znamená, že svým významem a dopadem mají zásadní vliv na rozvoj vymezené aglomerace.

Dalším nezbytným předpokladem pro zahájení realizace Strategie je schválení kompletního dokumentu Strategie ITI Českobudějovické aglomerace řídícími orgány. Příprava těchto zásadních kroků je koordinována nositelem Strategie – statutárním městem České Budějovice, které prostřednictvím gesčního Odboru rozvoje a veřejných zakázek (dále jen ORVZ) zpracovává strategický dokument a realizuje jednání s partnery v území.