ITICB

Aktuality

Nové příležitosti pro dětské skupiny

MPSV vyhlásilo výzvu na Budování kapacit dětských skupin v rámci komponenty Modernizace služeb zaměstnanosti a trhu práce Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je podpora navýšení kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených podle zákona 247/2014 Sb. a zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výzva je...

Předložení projektových námětů do OP Zaměstnanost

Nositel strategie ITI Českobudějovické aglomerace finalizuje své náměty k projektům, které budou předloženy do výzvy Operačního programu Zaměstnanost. Do konce března budou náměty žadatelů zaslány k posouzení na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde budou podrobeny posouzení z pohledu jejich souladu s příslušným specifickým cílem a s jeho věcným zaměřením...

Upřesnění podmínek pro projekty v sociální oblasti

Třetí jednání pracovní skupiny proběhlo dne 17. 1. 2022. Členové byli informováni o schválení Koncepční části strategie ITI a jednacího řádu na Řídicím výboru ITI. Dále byli upozorněni na podmínky a specifická kritéria u projektů z IROP, která bude muset každý projekt splnit. Tato kritéria jsou sice stále ve fázi...

Proběhla prezentace projektových záměrů

Druhé jednání pracovní skupiny se konalo dne 14. 10. 2021 byly podány aktuální informace od řídicích orgánů, byly popsány relevantní specifické cíle pro IROP i OPZ a členům pracovní skupiny byly představeny i další možné zdroje financování mimo ITI, kde bude omezená alokace. Byly prezentovány některé připravované projekty (IROP i...

Pracovní skupina ITI pro sociální oblast

Úkolem pracovní skupiny je navrhnout a vybrat vhodné projekty v sociální oblasti, které budou zařazeny do tzv. Programového rámce ITI strategie. Skupinu tvoří zástupci nositele strategie ITI (statutárního města Č. Budějovice), zástupci předkladatelů projektových záměrů a dále odborníci na příslušnou oblast. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo již 27. 8....