ITICB

Předložení projektových námětů do OP Zaměstnanost

Zuzana Fišerová
28.03.2022

Nositel strategie ITI Českobudějovické aglomerace finalizuje své náměty k projektům, které budou předloženy do výzvy Operačního programu Zaměstnanost.

Do konce března budou náměty žadatelů zaslány k posouzení na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde budou podrobeny posouzení z pohledu jejich souladu s příslušným specifickým cílem a s jeho věcným zaměřením (aktivity, cílové skupiny). Důraz bude kladen také na integrované řešení všech záměrů. V případě kladného posouzení budou projektové náměty začleněny do strategie ITI a žadatelé budou na tyto projekty čerpat podporu z výzvy pro ITI.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek