ITICB

Upřesnění podmínek pro projekty v sociální oblasti

Zuzana Fišerová
18.03.2022

Třetí jednání pracovní skupiny proběhlo dne 17. 1. 2022. Členové byli informováni o schválení Koncepční části strategie ITI a jednacího řádu na Řídicím výboru ITI. Dále byli upozorněni na podmínky a specifická kritéria u projektů z IROP, která bude muset každý projekt splnit. Tato kritéria jsou sice stále ve fázi návrhu, nicméně se počítá s tím, že se již příliš nezmění.

Absorpční kapacita vydefinovaná projektovými záměry výrazně převyšuje alokaci pro aglomeraci města ČB. Jak tedy bylo řečeno na prvním jednání pracovní skupiny, bude pracovní skupina nucena nastavit některá vlastní kritéria pro výběr projektů, např. stupeň připravenosti. Byly prezentovány další projektové záměry do OPZ. Zástupci nositele seznámili předkladatele projektových záměrů v oblasti OPZ s reakcí MPSV. Některé projektové záměry byly vyřazeny (zaměření projektu, nízký rozpočet). Zápis z jednání naleznete zde. Jednání o vhodnosti projektů usilujících o podporu z OPZ v rámci ITI stále probíhají.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek