ITICB

Upřesnění podmínek pro projekty v sociální oblasti

Zuzana Fišerová
18.03.2022

Třetí jednání pracovní skupiny proběhlo dne 17. 1. 2022. Členové byli informováni o schválení Koncepční části strategie ITI a jednacího řádu na Řídicím výboru ITI. Dále byli upozorněni na podmínky a specifická kritéria u projektů z IROP, která bude muset každý projekt splnit. Tato kritéria jsou sice stále ve fázi návrhu, nicméně se počítá s tím, že se již příliš nezmění.

Absorpční kapacita vydefinovaná projektovými záměry výrazně převyšuje alokaci pro aglomeraci města ČB. Jak tedy bylo řečeno na prvním jednání pracovní skupiny, bude pracovní skupina nucena nastavit některá vlastní kritéria pro výběr projektů, např. stupeň připravenosti. Byly prezentovány další projektové záměry do OPZ. Zástupci nositele seznámili předkladatele projektových záměrů v oblasti OPZ s reakcí MPSV. Některé projektové záměry byly vyřazeny (zaměření projektu, nízký rozpočet). Zápis z jednání naleznete zde. Jednání o vhodnosti projektů usilujících o podporu z OPZ v rámci ITI stále probíhají.

Nejnovější články

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Celý článek
Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Celý článek
Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek