ITICB

Pracovní skupina ITI pro sociální oblast

Zuzana Fišerová
22.02.2022

Úkolem pracovní skupiny je navrhnout a vybrat vhodné projekty v sociální oblasti, které budou zařazeny do tzv. Programového rámce ITI strategie. Skupinu tvoří zástupci nositele strategie ITI (statutárního města Č. Budějovice), zástupci předkladatelů projektových záměrů a dále odborníci na příslušnou oblast.

První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo již 27. 8. 2021. Náplní jednání bylo seznámení účastníků s náplní své činnosti v rámci pracovní skupiny, s aktuálním stavem přípravy programového období 2021-2027, s harmonogramem schvalování operačních programů, s alokací pro IROP a ITI, a dále se stavem přípravy integrované strategie. Členové byli informováni o potenciálním riziku převisu rozpočtu projektů nad alokací, v tom případě by musela pracovní skupina projekty vybírat. Diskuse proběhla ohledně případných kritérií, která by byla pracovní skupinou vydefinována předem. Byly poskytnuty dokumenty k připomínkování – jednací řád, koncepční část integrované strategie, návrh výzvy, návrh šablon projektových záměrů, návrh hodnotících kritérií. Viz zápis.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek