ITICB

Pracovní skupina ITI pro sociální oblast

Zuzana Fišerová
22.02.2022

Úkolem pracovní skupiny je navrhnout a vybrat vhodné projekty v sociální oblasti, které budou zařazeny do tzv. Programového rámce ITI strategie. Skupinu tvoří zástupci nositele strategie ITI (statutárního města Č. Budějovice), zástupci předkladatelů projektových záměrů a dále odborníci na příslušnou oblast.

První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo již 27. 8. 2021. Náplní jednání bylo seznámení účastníků s náplní své činnosti v rámci pracovní skupiny, s aktuálním stavem přípravy programového období 2021-2027, s harmonogramem schvalování operačních programů, s alokací pro IROP a ITI, a dále se stavem přípravy integrované strategie. Členové byli informováni o potenciálním riziku převisu rozpočtu projektů nad alokací, v tom případě by musela pracovní skupina projekty vybírat. Diskuse proběhla ohledně případných kritérií, která by byla pracovní skupinou vydefinována předem. Byly poskytnuty dokumenty k připomínkování – jednací řád, koncepční část integrované strategie, návrh výzvy, návrh šablon projektových záměrů, návrh hodnotících kritérií. Viz zápis.

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek