ITICB

Nové příležitosti pro dětské skupiny

Eva Kahudová
28.04.2022

MPSV vyhlásilo výzvu na Budování kapacit dětských skupin v rámci komponenty Modernizace služeb zaměstnanosti a trhu práce Národního plánu obnovy.

Cílem výzvy je podpora navýšení kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených podle zákona 247/2014 Sb. a zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov a podporovanými aktivitami bude nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce a města včetně hl. m. Prahy, městské části a obvody, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace měst, obcí a krajů a dále církve, neziskové organizace apod.

Žádosti o podporu je možné předkládat od 20. dubna, a to do 30. června (1.kolo),
30. září (2.kolo), respektive 30.11. 2022. Projekt musí být zrealizován nejpozději do 30. 6. 2025, přičemž náklady jsou způsobilé od 1. 2. 2020. Délka realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF (bez DPH), a to ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH) na jeden projekt. DPH není uznatelným výdajem.

Text výzvy je zveřejněn na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1

Nejnovější články

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek
Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Celý článek
Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Celý článek