ITICB

Schválení metodiky pro integrované nástroje územní dimenze

Petr Kafer
10.02.2022

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů 2021-2027

Metodický pokyn, který v programovém období 2021-2027 stanovuje závazné postupy implementace nástrojů integrovaného územního rozvoje, konkrétně Integrovaných územních investic, Komunitně vedeného místního rozvoje a nástroje Regionální akční plány v programovém období 2021–2027 v České republice byl vydán dne 30. září 2021 v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dále usnesením vlády ČR ze dne 29. dubna 2019 č. 284 o Jednotném národním rámci pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 2021-2027. Dne 25. října 2021 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, kdy došlo k posunutí data účinnosti a to od 1. listopadu 2021.

Nejnovější články

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Celý článek
Realizace IPRÚ ČB 2014 – 2023 úspěšně dokončena, vyčerpáno 1,5 mld. Kč

Realizace IPRÚ ČB 2014 – 2023 úspěšně dokončena, vyčerpáno 1,5 mld. Kč

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek