ITICB

Národní plán obnovy

Eva Kahudová
04.04.2022

Jednou z možností čerpání finančních prostředků financovaných z Evropské unie je Národní plán obnovy (NPO), který je souhrnem reforem a investic, které budou realizovány v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Odkaz: Národní plán obnovy .

NPO má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.
Plán je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty, přičemž průřezovými prioritami jsou zelná a digitální transformace. Viz: Přehled pilířů a komponent .

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek