ITICB

Národní plán obnovy

Eva Kahudová
04.04.2022

Jednou z možností čerpání finančních prostředků financovaných z Evropské unie je Národní plán obnovy (NPO), který je souhrnem reforem a investic, které budou realizovány v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Odkaz: Národní plán obnovy .

NPO má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.
Plán je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty, přičemž průřezovými prioritami jsou zelná a digitální transformace. Viz: Přehled pilířů a komponent .

Nejnovější články

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Celý článek
Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Celý článek
Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek