ITICB

V listopadu proběhlo další jednání pracovní skupiny pro životní prostředí

Petra Šabatová
14.03.2022

Třetí jednání pracovní skupiny pro OPŽP proběhlo 16. 11. 2021. Členové obdrželi informace o konzultaci projektových záměrů ITI ČBA se zástupci SFŽP a MŽP a byli upozorněni na podmínky a kritéria jednotlivých specifických cílů stanovených ve zveřejněném návrhu Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP 2021-2027. Další informace se týkala aktuálních výzev z končícího OPŽP na protipovodňová opatření a z Národního plánu obnovy na energetické úspory. Zástupci obcí byli vyzvání k zaslání podkladů projektů protipovodňových opatření k další konzultaci se SFŽP. Předběžné posouzení průchodnosti projektů pro OPŽP v tuto chvíli komplikuje fakt, že dosud nebyla schválena Pravidla pro žadatele a řada podmínek ani není uvedena.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek