ITICB

V listopadu proběhlo další jednání pracovní skupiny pro životní prostředí

Petra Šabatová
14.03.2022

Třetí jednání pracovní skupiny pro OPŽP proběhlo 16. 11. 2021. Členové obdrželi informace o konzultaci projektových záměrů ITI ČBA se zástupci SFŽP a MŽP a byli upozorněni na podmínky a kritéria jednotlivých specifických cílů stanovených ve zveřejněném návrhu Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP 2021-2027. Další informace se týkala aktuálních výzev z končícího OPŽP na protipovodňová opatření a z Národního plánu obnovy na energetické úspory. Zástupci obcí byli vyzvání k zaslání podkladů projektů protipovodňových opatření k další konzultaci se SFŽP. Předběžné posouzení průchodnosti projektů pro OPŽP v tuto chvíli komplikuje fakt, že dosud nebyla schválena Pravidla pro žadatele a řada podmínek ani není uvedena.

Nejnovější články

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek
Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Celý článek
Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Celý článek