ITICB

Pracovní skupina pro životní prostředí zahájila svou činnost

Petra Šabatová
14.02.2022

Pracovní skupina ITI Českobudějovické aglomerace pro programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se sešla 26. 8. a 13. 10. 2021. Jednání se účastnili pracovníci Magistrátu města České Budějovice z odboru rozvoje a veřejných zakázek, investičního odboru a správy veřejných statků, společně s náměstky Ivo Moravcem a s Petrem Holickým, dále zástupci obcí, kteří připravují projekty do společného programového rámce pro OPŽP, a odborní poradci.

Na prvním jednání byli členové pracovní skupiny seznámeni s aktuálním stavem přípravy programového období 2021-2027, tj. s harmonogramem schvalování operačních programů, alokací pro OPŽP a ITI, stavem přípravy integrované strategie. Byly poskytnuty dokumenty k připomínkování – jednací řád, koncepční část integrované strategie, návrh výzvy, návrh šablon projektových záměrů, návrh hodnotících kritérií. Bylo zdůrazněno, že u předkládaných projektů se z hlediska řídícího orgánu OPŽP očekává vysoká míra připravenosti projektů, např. u stavebních projektů optimálně již stavební povolení, územní rozhodnutí.

Na druhém jednání byly projednány reakce Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí na dříve zaslaný přehled navržených strategických projektů do ITI OPŽP a další související dotazy. Proběhla prezentace části projektů a zaslány byly aktuální verze Programového dokumentu OPŽP, Pravidel pro žadatele a příjemce a návrhy kritérií k některým specifickým cílům nového OPŽP.

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek