ITICB

Pracovní skupina pro životní prostředí zahájila svou činnost

Petra Šabatová
14.02.2022

Pracovní skupina ITI Českobudějovické aglomerace pro programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se sešla 26. 8. a 13. 10. 2021. Jednání se účastnili pracovníci Magistrátu města České Budějovice z odboru rozvoje a veřejných zakázek, investičního odboru a správy veřejných statků, společně s náměstky Ivo Moravcem a s Petrem Holickým, dále zástupci obcí, kteří připravují projekty do společného programového rámce pro OPŽP, a odborní poradci.

Na prvním jednání byli členové pracovní skupiny seznámeni s aktuálním stavem přípravy programového období 2021-2027, tj. s harmonogramem schvalování operačních programů, alokací pro OPŽP a ITI, stavem přípravy integrované strategie. Byly poskytnuty dokumenty k připomínkování – jednací řád, koncepční část integrované strategie, návrh výzvy, návrh šablon projektových záměrů, návrh hodnotících kritérií. Bylo zdůrazněno, že u předkládaných projektů se z hlediska řídícího orgánu OPŽP očekává vysoká míra připravenosti projektů, např. u stavebních projektů optimálně již stavební povolení, územní rozhodnutí.

Na druhém jednání byly projednány reakce Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí na dříve zaslaný přehled navržených strategických projektů do ITI OPŽP a další související dotazy. Proběhla prezentace části projektů a zaslány byly aktuální verze Programového dokumentu OPŽP, Pravidel pro žadatele a příjemce a návrhy kritérií k některým specifickým cílům nového OPŽP.

Nejnovější články

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Celý článek
Realizace IPRÚ ČB 2014 – 2023 úspěšně dokončena, vyčerpáno 1,5 mld. Kč

Realizace IPRÚ ČB 2014 – 2023 úspěšně dokončena, vyčerpáno 1,5 mld. Kč

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek