ITICB

NPO – Pilíř 3. Vzdělávání a trh práce

Eva Kahudová
11.04.2022

Jednou z komponent NPO v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi.

Podrobnosti o možnostech čerpání příspěvků v r. 2022 – 2024 pro

  • mateřské školy
  • základní školy a gymnázia
  • střední školy a konzervatoře

jsou uvedeny v následujících přílohách:
1. Přehled o poskytnutí finančních prostředků
2. Podmínky poskytnutí finančních prostředků

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek