ITICB

NPO – Pilíř 3. Vzdělávání a trh práce

Eva Kahudová
11.04.2022

Jednou z komponent NPO v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi.

Podrobnosti o možnostech čerpání příspěvků v r. 2022 – 2024 pro

  • mateřské školy
  • základní školy a gymnázia
  • střední školy a konzervatoře

jsou uvedeny v následujících přílohách:
1. Přehled o poskytnutí finančních prostředků
2. Podmínky poskytnutí finančních prostředků

Nejnovější články

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Celý článek
Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Celý článek
Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek