ITICB

NPO – Pilíř 3. Vzdělávání a trh práce

Eva Kahudová
11.04.2022

Jednou z komponent NPO v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi.

Podrobnosti o možnostech čerpání příspěvků v r. 2022 – 2024 pro

  • mateřské školy
  • základní školy a gymnázia
  • střední školy a konzervatoře

jsou uvedeny v následujících přílohách:
1. Přehled o poskytnutí finančních prostředků
2. Podmínky poskytnutí finančních prostředků

Nejnovější články

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek
Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Celý článek
Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Celý článek