ITICB

Pracovní skupina pro oblast veřejných prostranství, kultury a cestovního ruchu

Zuzana Fišerová
25.02.2022

Úkolem pracovní skupiny je navrhnout a vybrat vhodné projekty oblasti veřejných prostranství, kultury a cestovního ruchu, které budou zařazeny do tzv. Programového rámce ITI strategie. Skupinu tvoří zástupci nositele strategie ITI (statutárního města Č. Budějovice), zástupci předkladatelů projektových záměrů a dále odborníci na příslušnou oblast.

První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo již 24. 8. 2021. Náplní jednání bylo seznámení účastníků s náplní své činnosti v rámci pracovní skupiny, s aktuálním stavem přípravy programového období 2021-2027, s harmonogramem schvalování operačních programů, s alokací pro IROP a ITI, a dále se stavem přípravy integrované strategie.

Členové byli informováni o potenciálním riziku převisu rozpočtu projektů nad alokací, v tom případě by musela pracovní skupina projekty vybírat. Diskuse proběhla ohledně případných kritérií, která by byla pracovní skupinou vydefinována předem. Byly poskytnuty dokumenty k připomínkování – jednací řád, koncepční část integrované strategie, návrh výzvy, návrh šablon projektových záměrů, návrh hodnotících kritérií.

Nejnovější články

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Celý článek
Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Celý článek
Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek