ITICB

Druhé jednání pracovní skupiny pro veřejné prostranství, kulturu a cestovní ruch

Zuzana Fišerová
11.03.2022

Druhé jednání pracovní skupiny se konalo dne 11. 11. 2021. Byly podány aktuální informace od řídicích orgánů, byly popsány klíčové změny a požadavky, které vyplynuly z navržených specifických kritérií u jednotlivých aktivit. Byly probrány nejrizikovější body, které budou vyžadovány pro přidělení dotace. Absorpční kapacita vydefinovaná projektovými záměry výrazně převyšuje alokaci pro aglomeraci města ČB. Zároveň však vyvstává riziko, že při v současnosti aktuálních požadavcích v rámci specifických kritéria řada projektů nebude moci o dotaci žádat. Navrhovatelům projektových záměrů bylo doporučeno začít konzultovat své záměry s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která bude ke každému projektu následně vydávat stanovisko. Byly prezentovány některé připravované projekty (pro oblast veřejných prostranství a památek).

Zápis z tohoto jednání naleznete zde.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek