ITICB

Druhé jednání pracovní skupiny pro veřejné prostranství, kulturu a cestovní ruch

Zuzana Fišerová
11.03.2022

Druhé jednání pracovní skupiny se konalo dne 11. 11. 2021. Byly podány aktuální informace od řídicích orgánů, byly popsány klíčové změny a požadavky, které vyplynuly z navržených specifických kritérií u jednotlivých aktivit. Byly probrány nejrizikovější body, které budou vyžadovány pro přidělení dotace. Absorpční kapacita vydefinovaná projektovými záměry výrazně převyšuje alokaci pro aglomeraci města ČB. Zároveň však vyvstává riziko, že při v současnosti aktuálních požadavcích v rámci specifických kritéria řada projektů nebude moci o dotaci žádat. Navrhovatelům projektových záměrů bylo doporučeno začít konzultovat své záměry s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která bude ke každému projektu následně vydávat stanovisko. Byly prezentovány některé připravované projekty (pro oblast veřejných prostranství a památek).

Zápis z tohoto jednání naleznete zde.

Nejnovější články

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Celý článek
Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Celý článek
Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek