ITICB

Dotace ITI podpoří veřejnou dopravu v Českých Budějovicích a okolí až 179 mil. Kč

Marie Krejčová
08.04.2022

Díky dotační podpoře ITI dojde v období do roku 2027 k dalšímu rozvoji městské mobility a udržitelné dopravy na území českobudějovické aglomerace. Podpora městské hromadné dopravy bude cílit na zlepšení a zatraktivnění veřejné dopravy a tím snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, na zvýšení podílu energeticky efektivní veřejné hromadné dopravy, posílení inteligentních dopravních systémů zlepšujících řízení informačních systémů pro cestující a odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě.

V souhrnu bude k dispozici alokace ve výši 179 mil. Kč z IROP, na celou řadu možných aktivit, konkrétně na opatření v SC 6.1 IROP Podpora udržitelné multimodální městské mobility

  • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (např. nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících);
  • Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu (např. výstavba dobíjecích stanic pro silniční bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících);
  • Telematika pro veřejnou dopravu (např. zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě, zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě).

Vhodnými předkladateli projektů a žádostí o podporu budou dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, případně obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy.

Typově obdobné projekty byly úspěšně realizovány v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) České Budějovice, díky kterému mohly subjekty v území naší aglomerace čerpat dotační prostředky z EU v období let 2014 – 2020, s možností ukončení realizace projektů do roku 2023. Konkrétně se jednalo o projekty Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., který v tomto období pořídil v rámci IPRÚ České Budějovice 24 nových nízkoemisních nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem a 11 nových nízkopodlažních trolejbusů, projekty získaly v roce 2018 souhrnnou dotační podporu ve výši 289,7 mil. Kč, a dále o projekt Rozvoj prvků telematiky pro zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD v Českých Budějovicích, který je ještě v realizaci a letošní rok bude žádat o platbu dotace ve výši 52,2 mil. Kč.

Podrobnější informace o těchto projektech jsou na webu DPmČB, a.s. .

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek