ITICB

Dotace ITI podpoří veřejnou dopravu v Českých Budějovicích a okolí až 179 mil. Kč

Marie Krejčová
08.04.2022

Díky dotační podpoře ITI dojde v období do roku 2027 k dalšímu rozvoji městské mobility a udržitelné dopravy na území českobudějovické aglomerace. Podpora městské hromadné dopravy bude cílit na zlepšení a zatraktivnění veřejné dopravy a tím snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, na zvýšení podílu energeticky efektivní veřejné hromadné dopravy, posílení inteligentních dopravních systémů zlepšujících řízení informačních systémů pro cestující a odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě.

V souhrnu bude k dispozici alokace ve výši 179 mil. Kč z IROP, na celou řadu možných aktivit, konkrétně na opatření v SC 6.1 IROP Podpora udržitelné multimodální městské mobility

  • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (např. nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících);
  • Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu (např. výstavba dobíjecích stanic pro silniční bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících);
  • Telematika pro veřejnou dopravu (např. zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě, zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě).

Vhodnými předkladateli projektů a žádostí o podporu budou dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, případně obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy.

Typově obdobné projekty byly úspěšně realizovány v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) České Budějovice, díky kterému mohly subjekty v území naší aglomerace čerpat dotační prostředky z EU v období let 2014 – 2020, s možností ukončení realizace projektů do roku 2023. Konkrétně se jednalo o projekty Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., který v tomto období pořídil v rámci IPRÚ České Budějovice 24 nových nízkoemisních nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem a 11 nových nízkopodlažních trolejbusů, projekty získaly v roce 2018 souhrnnou dotační podporu ve výši 289,7 mil. Kč, a dále o projekt Rozvoj prvků telematiky pro zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD v Českých Budějovicích, který je ještě v realizaci a letošní rok bude žádat o platbu dotace ve výši 52,2 mil. Kč.

Podrobnější informace o těchto projektech jsou na webu DPmČB, a.s. .

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek