ITICB

Vyhlášení výzev nositele na předkládání projektových záměrů OP JAK a OP TAK

Petr Kafer
06.05.2022

Tento týden byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Operačního programu Jan Amos Komenský (PR OP JAK) a do Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (PR OP TAK).

Výzva pro PR OP JAK je cílena na předkládání projektových záměrů v oblasti Dlouhodobé mezisektorové spolupráce a podle podmínek operačního programu je zaměřena na spolupráci výzkumných organizací, či vysokých škol, které splňují  definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/1).

Výzva pro PR OP TAK se zaměřuje na výrazné zkvalitnění služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi soukromým (podnikatelským) sektorem a výzkumnou organizací.

Text výzev a šablonu pro vyplnění projektového záměru naleznete na tomto webu v sekci Výzvy https://iti.c-budejovice.cz/vyzvy/ .

 

 

 

 

 

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek