ITICB

Vyhlášení výzev nositele na předkládání projektových záměrů OP JAK a OP TAK

Petr Kafer
06.05.2022

Tento týden byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Operačního programu Jan Amos Komenský (PR OP JAK) a do Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (PR OP TAK).

Výzva pro PR OP JAK je cílena na předkládání projektových záměrů v oblasti Dlouhodobé mezisektorové spolupráce a podle podmínek operačního programu je zaměřena na spolupráci výzkumných organizací, či vysokých škol, které splňují  definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/1).

Výzva pro PR OP TAK se zaměřuje na výrazné zkvalitnění služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi soukromým (podnikatelským) sektorem a výzkumnou organizací.

Text výzev a šablonu pro vyplnění projektového záměru naleznete na tomto webu v sekci Výzvy https://iti.c-budejovice.cz/vyzvy/ .

 

 

 

 

 

Nejnovější články

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Návštěva delegace členských států Evropské unie v Českých Budějovicích 8. a 9. prosince 2022.

Celý článek
Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Vyhlášení výzvy č. 19 na předkládání projektových záměru v oblasti eGovernmentu.

Celý článek
Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek