ITICB

Vyhlášení výzev na předkládání projektových záměrů IROP

Petr Kafer
01.06.2022

Dnes byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedna výzva je cílena na specifický cíl IROP 4.2 – Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb, konkrétně na aktivitu Infrastruktura sociálních služeb. Druhá výzva je vypsána pro specifický cíl IROP 4.4 – Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích, a to pro aktivity památky, muzea a cestovní ruch.

Obě výzvy jsou otevřeny do konce června.

Text výzev a šablonu pro vyplnění projektového záměru naleznete na tomto webu v sekci Výzvy https://iti.c-budejovice.cz/vyzvy/ .

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek