ITICB

Vítejte na stránkách nově zřízeného webu ITI Českobudějovické aglomerace.

Petr Kafer
14.02.2022

Dne 14. 2. 2022 byl spuštěn oficiální provoz webových stránek ITI, integrovaného nástroje, který bude realizovat implementaci strategických projektů pro území Českobudějovické aglomerace v programovém období 2021-2027.

V současné době se nacházíme ve finální fázi přípravy, která bude dokončena po schválení operačních programů řídících orgánů a schválením strategického dokumentu Ministerstvem pro místní rozvoj a následně Programových rámců jednotlivými řídícími orgány. Tyto procesy by měly být dokončeny do konce I. pololetí 2022.

Webové stránky ITI Českobudějovické aglomerace budou poskytovat kompletní informace o realizaci integrovaného nástroje ITI, prostřednictvím portálu budou předkládány do výzev nositele projektové záměry subjektů z území aglomerace. Informace budou strukturovány do 6 sekcí:

  • Aktuality – aktuální informace o vyhlášených výzvách nositele a ostatní informace, vztahující se k realizaci integrované strategie
  • ITI ČBA 2021-2027 – základní popis integrovaného nástroje, znázornění vymezeného území
  • Dokumenty:
    • Informace a zápisy z jednání Řídícího výboru ITI (v současné době Výboru pro přípravu strategie) a Pracovních skupin (celkem ustanoveno 7 PS)
    • Dokumenty řídících orgánů (operační programy, metodika pro integrované nástroje) a dokumenty nositele (dokument strategie a další)
  • Výzvy – výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů
  • Projekty – informace o realizovaných projektech
  • Kontakty – seznam kontaktů na členy týmu ITI Českobudějovické aglomerace

Věříme, že nové webové stránky budou kvalitním informačním zdrojem pro partnery v území a přispějí k úspěšné realizaci projektů v území ITI Českobudějovické aglomerace v Programovém období 2021-2027.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek