ITICB

Schvalování dokumentu Strategie ITI Českobudějovické aglomerace.

Petr Kafer
25.03.2022

V současné době probíhá na Ministerstvu pro místní rozvoj proces schvalování Koncepční části strategie ITI Českobudějovické aglomerace, která byla na ministerstvo předložena na konci února 2022.

Dokument Strategie se skládá ze dvou částí, a to z tzv. Koncepční části a Programových rámců. Výzvy na předkládání projektových záměrů do programových rámců budou postupně nositelem vyhlašovány od dubna 2022 a zveřejňovány v sekci Výzvy.

Dokument Koncepční část byl projednán ve všech pracovních skupinách Strategie, dne 6. 1. 2022 byl schválen Výborem pro přípravu strategie ITI, dne 24. 1. 2022 byl projednán a schválen Radou města a 7. 2. 2022 Zastupitelstvem města České Budějovice. Schválení tohoto dokumentu v orgánech nositele (statutárního města České Budějovice) je dalším krokem v procesu přípravy a schvalování Strategie pro období 2021-2027.

V současné době se nacházíme ve finální fázi přípravy, která bude dokončena po schválení operačních programů řídících orgánů a schválením strategického dokumentu Ministerstvem pro místní rozvoj a následně Programových rámců jednotlivými řídícími orgány. Předpoklad ukončení celého procesu schvalování Strategie je 3. čtvrtletí r. 2022.

 

Dokument Strategie je uveden v sekci Dokumenty:

Dokumenty

Nejnovější články

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek
Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Celý článek
Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Celý článek