ITICB

Schválení operačních programů vládou

Petr Kafer
11.02.2022

Schválení programových dokumentů k pěti novým operačním programům vládou.

Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v pondělí 4. října 2021 programové dokumenty k pěti novým operačním programům, které budou připraveny pro programové období Evropské unie od roku 2021 do roku 2027. Jedná se o tyto operační programy:

  • Operační program Životní prostředí 2021–2027, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem tohoto programu jsou ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské úrovni.
  • Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027, jak ho předložila ministryně práce a sociálních věcí. Tento program navazuje na operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014–2020 a je členěn do pěti priorit: oblast trhu práce, sociální začleňování, sociální inovace, potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám a technickou pomoc.
  • Operační program Jan Amos Komenský (2021–2027)se zaměřuje na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání a navazuje na operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání z programového období 2014-2020. Je rozčleněn na čtyři priority – výzkum a vývoj, vzdělávání a dvě priority týkající se technické pomoci, které slouží k zajištění všech nezbytných procesů relevantních pro úspěšnou implementaci tohoto operačního programu.
  • Operační program Technická pomoc pro období 2021–2027, který navazuje na stejný program v předchozím programovém období a je zaměřen na podporu implementace fondů EU a na podporu regionálních partnerů fondů EU.
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021–2027 Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem tohoto programu je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých podniků, zejména malých a středních, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související intenzivnější stimulace vzniku a rozvoje nových inovativních firem.

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek