ITICB

Schválení operačních programů vládou

Petr Kafer
11.02.2022

Schválení programových dokumentů k pěti novým operačním programům vládou.

Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v pondělí 4. října 2021 programové dokumenty k pěti novým operačním programům, které budou připraveny pro programové období Evropské unie od roku 2021 do roku 2027. Jedná se o tyto operační programy:

  • Operační program Životní prostředí 2021–2027, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem tohoto programu jsou ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské úrovni.
  • Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027, jak ho předložila ministryně práce a sociálních věcí. Tento program navazuje na operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014–2020 a je členěn do pěti priorit: oblast trhu práce, sociální začleňování, sociální inovace, potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám a technickou pomoc.
  • Operační program Jan Amos Komenský (2021–2027)se zaměřuje na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání a navazuje na operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání z programového období 2014-2020. Je rozčleněn na čtyři priority – výzkum a vývoj, vzdělávání a dvě priority týkající se technické pomoci, které slouží k zajištění všech nezbytných procesů relevantních pro úspěšnou implementaci tohoto operačního programu.
  • Operační program Technická pomoc pro období 2021–2027, který navazuje na stejný program v předchozím programovém období a je zaměřen na podporu implementace fondů EU a na podporu regionálních partnerů fondů EU.
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021–2027 Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem tohoto programu je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých podniků, zejména malých a středních, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související intenzivnější stimulace vzniku a rozvoje nových inovativních firem.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek