ITICB

Schválení operačních programů IROP a OP Doprava vládou

Petr Kafer
11.02.2022

Vláda České republiky na jednání dne 5. 11. 2021 schválila Programové dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Doprava (OP D) pro nové programové období 2021-2027.

  • Novinkou IROP 2021-2027 bude revitalizace veřejných prostranství měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu. Celkově bude k dispozici pro rozvoj obcí, měst a regionů 124 mld. Kč z evropských fondů. Vyhlášení prvních výzev se předpokládají na jaře roku 2022. IROP bude podporovat pět základních oblastí. Financovat bude např. kybernetickou bezpečnost, nízkoemisní a bezemisní vozidla, výstavbu obchvatů a rekonstrukci silnic II. třídy, mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, infrastrukturu pro bezpečnou dopravu, revitalizaci veřejného prostranství a mnoho dalšího.
  • Operační program Doprava (OP D) pro nové programové období 2021–2027 si jako strategický cíl vytyčil Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu.“ Jednoznačnou prioritou, která umožní lepší propojení mezi regiony, Českou republikou a ostatními státy EU, je rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy. OPD bude podporovat tři věcné priority, a to Evropskou, celostátní a regionální mobilitu v silniční a železniční dopravěCelostátní a regionální mobilitu v silniční dopravě a Udržitelnou městskou mobilitu a alternativní paliva. Celkově bude k dispozici pro daný rozvoj 4,9 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá v první polovině roku 2022.

Schválení programových dokumentu je zásadním krokem, který je posouvá do další fáze vyjednávání, tentokrát již na pole formálního vyjednávání s Evropskou komisí.

Nejnovější články

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Celý článek
Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek