ITICB

Schválení operačních programů IROP a OP Doprava vládou

Petr Kafer
11.02.2022

Vláda České republiky na jednání dne 5. 11. 2021 schválila Programové dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Doprava (OP D) pro nové programové období 2021-2027.

  • Novinkou IROP 2021-2027 bude revitalizace veřejných prostranství měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu. Celkově bude k dispozici pro rozvoj obcí, měst a regionů 124 mld. Kč z evropských fondů. Vyhlášení prvních výzev se předpokládají na jaře roku 2022. IROP bude podporovat pět základních oblastí. Financovat bude např. kybernetickou bezpečnost, nízkoemisní a bezemisní vozidla, výstavbu obchvatů a rekonstrukci silnic II. třídy, mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, infrastrukturu pro bezpečnou dopravu, revitalizaci veřejného prostranství a mnoho dalšího.
  • Operační program Doprava (OP D) pro nové programové období 2021–2027 si jako strategický cíl vytyčil Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu.“ Jednoznačnou prioritou, která umožní lepší propojení mezi regiony, Českou republikou a ostatními státy EU, je rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy. OPD bude podporovat tři věcné priority, a to Evropskou, celostátní a regionální mobilitu v silniční a železniční dopravěCelostátní a regionální mobilitu v silniční dopravě a Udržitelnou městskou mobilitu a alternativní paliva. Celkově bude k dispozici pro daný rozvoj 4,9 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá v první polovině roku 2022.

Schválení programových dokumentu je zásadním krokem, který je posouvá do další fáze vyjednávání, tentokrát již na pole formálního vyjednávání s Evropskou komisí.

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek