ITICB

Proces schvalování dokumentu Strategie ITI Českobudějovické aglomerace

Petr Kafer
01.04.2022

V současné době probíhá na Ministerstvu pro místní rozvoj proces schvalování Koncepční části strategie ITI Českobudějovické aglomerace, která byla na ministerstvo předložena na konci února 2022.
Dokument Strategie se skládá ze dvou částí, a to z tzv. Koncepční části a Programových rámců. Výzvy na předkládání projektových záměrů do programových rámců budou postupně nositelem vyhlašovány od dubna 2022 a zveřejňovány v sekci Výzvy  na těchto webových stránkách.

Dokument Koncepční část byl projednán ve všech pracovních skupinách Strategie, dne 6. 1. 2022 byl schválen Výborem pro přípravu strategie ITI, dne 24. 1. 2022 byl projednán a schválen Radou města a 7. 2. 2022 Zastupitelstvem města České Budějovice.

Schválení tohoto dokumentu v orgánech nositele (statutárního města České Budějovice) je dalším krokem v procesu přípravy a schvalování Strategie pro období 2021-2027.

V současné době se nacházíme ve finální fázi přípravy, která bude dokončena po schválení operačních programů řídících orgánů a schválením strategického dokumentu Ministerstvem pro místní rozvoj a následně Programových rámců jednotlivými řídícími orgány. Předpoklad ukončení celého procesu schvalování Strategie je 3. čtvrtletí r. 2022.

Dokument Strategie je uveden v sekci Dokumenty a také zde ke stažení.

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek