ITICB

ITI Českobudějovické aglomerace

2021 - 2027
spojujeme 81 obcí
Aktuální výzvy

Tyto webové stránky vznikly v rámci projektu Strategie Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace (ITI ČBA). Jeho cílem je řízení Strategie z pozice nositele, Statutárního města České Budějovice. Projekt je realizován za přispění dotačních prostředků z Evropské unie.

Aktuality

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Ve dnech 20. 5. a 21. 5. 2024 hostilo ITI Českobudějovické aglomerace setkání zástupců ITI z celé České republiky. Jednání...

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

K 31. 12. 2023 byla ukončena realizace projektů Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (IPRÚ) v Programovém období 2014 - 2023. IPRÚ...

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Ve II. pololetí 2023, po vyhlášení výzev řídících orgánů, byla zahájena realizace projektů a předkládání žádostí o dotace. Celkem bylo...

Všechny aktuality