ITICB

ITI Českobudějovické aglomerace

2021 - 2027
spojujeme 81 obcí
Aktuální výzvy

Aktuality

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

K 31. 12. 2023 byla ukončena realizace projektů Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (IPRÚ) v Programovém období 2014 - 2023. IPRÚ...

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Ve II. pololetí 2023, po vyhlášení výzev řídících orgánů, byla zahájena realizace projektů a předkládání žádostí o dotace. Celkem bylo...

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Dne 24. 5. 2023 došlo u Výzvy č. 20 k předkládání záměrů do SÍŤOVÉHO ŘEŠENÍ Programového rámce řídicího orgánu IROP...

Všechny aktuality

Tyto webové stránky vznikly v rámci projektu Strategie Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace (ITI ČBA). Jeho cílem je řízení Strategie z pozice nositele, Statutárního města České Budějovice. Projekt je realizován za přispění dotačních prostředků z Evropské unie.