ITICB

Vybudování laboratoře pro přírodovědné vzdělávání a robotiku, ZŠ Strýčice

Popis projektu

ŽŠ Strýčice, kterou provozuje žadatel, dosud nedisponuje laboratoří pro přírodovědné vzdělávání, na škole zcela chybí, což výrazně znesnadňuje naplňování školního vzdělávacího programu, který je koncipován s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Škola naopak disponuje nefunkčním skladem, který nemá v současné době využití. Proměna skladu v moderní laboratoř pro přírodovědné vzdělávání a robotiku je obsahem předkládaného projektu, který výrazně zlepší podmínky vzdělávání.

Předkládaný projekt je součástí dlouhodobého úsilí zlepšit odborné vzdělávání na ZŠ. Mezi základní příčiny současného nevyhovujícího stavu učeben je dlouhodobě pod-investovaná vybavenost a stavebně technický stav školy. Investiční aktivity jsou plně hrazeny z omezeného rozpočtu Svazku obcí Dehtář.

Cíl

Cílem projektu je:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy.
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání.
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Aktuální stav

Po stavebních pracích proběhly na počátku roku 2024 dodávky nábytku a technologií. Vybudování laboratoře tak bylo úspěšně dokončeno. Bezprostředně poté byla v nové laboratoři zahájena výuka fyziky, chemie a přírodovědných seminářů. Probíhá zde také zájmové vyučování kroužků robotiky. Dotčení pedagogové byli proškoleni pro výuku s novými pomůckami. Nová laboratoř s moderními pomůckami je vysoce oceňována žáky, učiteli i veřejností.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 2 711 940,89 Kč
Příspěvek Unie: 1 890 000 Kč

20240419_081345
Výpis projektů