ITICB

Učebna polytechnického vzdělávání

Popis projektu

V současnosti škole chybí vybavení a možnosti využít moderní formy výuky, které by zvýšily její účinnost. Modernizována bude učebna, jejíž prostory a vybavení je zastaralé. Škola musí stále reagovat na posun v moderních trendech výuky včetně odpovídajícího vybavení a učebních pomůcek. Výuka odborných předmětů vyžaduje specifické vybavení tříd a jejich kombinování s kmenovými třídami není vhodné ani efektivní pro žáky, učitele ani kvalitní výuku.

Díky realizaci projektu získá škola učebnu, která bude využívána pouze pro odbornou výuku a nebude využívána jako kmenová. Kapacita učebny bude 24 žáků. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy a pořízeno vybavení učebny, kabinetu i přípravny včetně nábytku. Odborná učebna bude po stránce bezbariérovosti zajištěna prostřednictvím schodolezu. Bezbariérové WC je umístěno v přízemí školy.

Cíl

Cílem projektu je:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání;
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Aktuální stav

V rámci projektu byla realizována podporovaná aktivita modernizace a vybavení odborné učebny ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání. Vznikla modernizovaná učebna polytechnického vzdělávání s kapacitou 24 žáků. Součástí projektu byla také celková rekonstrukce a pořízení vybavení pro zázemí této učebny, a to pro přípravnu a odborný kabinet. Bezbariérový přístup do učebny je vyřešen pomocí schodolezu, škola má bezbariérového WC.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 2 698 322,43 Kč
Příspěvek Unie: 1 888 825,70 Kč

UčebnaPLT2
Výpis projektů