ITICB

Prodloužení chodníků obce Vitín – etapa č. 7

Popis projektu

Projekt bude realizován v obci Vitín, kterou prochází silnice II/603. Podél této silnice od domu č. p. 1 k domu č. p. 61 není vybudován chodník, který by zabezpečoval bezpečný pohyb chodců ze západní části obce do východní. Z mapy je patrné, že západní část je s východní částí spojena úsekem komunikace, kolem které není hustá zástavba, což přirozeně způsobuje tendenci řidičů zrychlit průjezd tímto úsekem. Tím se však také zvyšuje riziko ohrožení chodců, kteří chodí z jedné části obce do druhé. Západní část obce přitom představuje centrum obce, v které jsou mimo jiné umístěny služby, včetně obecního úřadu, obchodu a autobusové zastávky. Obyvatelé z východní části tak mají zcela logicky hodně důvodů pro pohyb ze svého bydliště do západní části.

Problém tedy spočívá v neexistenci chodníku a logickým řešením je novostavba chodníku, který bude propojovat tyto dvě části obce. Dopadem tak bude vyšší bezpečnost obyvatel, především pak dětí, které za účelem dojíždění do školy využívají autobusovou zastávku v západní části obce. Zlepšení bezpečnosti se tak zcela jistě projeví i ve vyšší kvalitě života obyvatel obce.

Cíl

Cílem projektu v této výzvě je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Aktuální stav

Prodloužení chodníků obce Vitín – etapa č. 7 je ve stadiu, kdy je vysoutěžený zhotovitel akce, je podepsaná smlouva o dílo, v červnu 2024 proběhlo předání staveniště a zhotovitel začne akci plně realizovat.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 6 907 048 Kč
Příspěvek Unie: 3 274 143,29 Kč

20240623_065144
Výpis projektů