ITICB

Práce s digitálními technologiemi

Popis projektu

Škola nedisponuje dostatečným počtem samostatně vybavených odborných učeben s kvalitním vybavením, které by byly využívány čistě jen pro odbornou výuku. Vzhledem k požadavkům na zařazení nových odborných předmětů nebo i jen rozšíření odborné výuky o nové prvky je škola nucena reagovat jejich zařazením do stávajících výukových plánů. Rychlý rozvoj informačních technologií a jejich využívání v praxi přináší do škol potřebu zařazení práce s digitálními technologiemi do výuky. Pořízení kvalitního vybavení a modernizace odborné učebny významně přispěje k pokrokům ve výuce.

Cíl

Cílem projektu je:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi;
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Aktuální stav

V rámci projektu byla realizována podporovaná aktivita modernizace a vybavení odborné učebny ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi. Vznikla modernizovaná učebna práce s digitálními technologiemi s kapacitou 24 žáků. Součástí projektu byla také celková rekonstrukce odborného kabinetu a pořízení jeho vybavení. Bezbariérový přístup do učebny je vyřešen pomocí schodolezu, který byl opatřen v rámci projektu Učebna polytechnického vzdělávání. Škola má bezbariérového WC.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 5 437 140,84 Kč
Příspěvek Unie: 3 805 998,59 Kč

 

UčebnaDGT1
Výpis projektů