ITICB

Pořízení parciálních článkových trolejbusů

Popis a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora udržitelné městské mobility prostřednictvím nákupu 14 trolejbusů pro veřejnou dopravu.

Specifickými cíli projektu pak jsou:

> Zkvalitnění služeb poskytovaných Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. prostřednictvím nových, moderních, komfortních, spolehlivých trolejbusů

> Zlepšení dopravní obslužnosti města

> Zajištění kvalitního a spolehlivého napojení na IDS Jihočeského kraje

> Integrace skupin se specifickými potřebami, komfortní použití veřejné dopravy (bezbariérovost, zvuková signalizace)

> Snížení hlukové zátěže díky použití modernějších vozidel

> Snížení energetické náročnosti veřejné dopravy

> Environmentální přínos související se snížením emisí skleníkových plynů a primárních částic a prekurzorů pro vznik sekundárních prachových částic – pozitivní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel města

Aktuální stav

Dodávka trolejbusů, které jsou předmětem uvedeného projektu bude zahájena v prvním čtvrtletí 2025.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 266 000 000 Kč
Příspěvek Unie: 136 031 588,59 Kč

 

Snímek obrazovky 2024-06-14 162940
Výpis projektů