ITICB

Park Čtyři Dvory

Budoucí park se nachází v nezastavěné oblasti mezi největšími sídlišti ve městě České Budějovice, kde žije téměř 40 % obyvatel města.

V současné době se v řešeném území bývalých vojenských kasáren nenachází žádné zpevněné plochy a komunikace, prochází jím pouze několik pěšin bez další návaznosti na nedalekou přírodní rezervaci Vrbenských rybníků. Zanedbané území v současné době také nedisponuje kvalitními funkčními prvky zelené infrastruktury. Území má však naopak vysoký potenciál využití, a to zejména pro odpočinkové aktivity, relaxaci a trávení volného času.

V případě vybudování nového parku jde o komplexní projekt, který zahrnuje jak zelené a modré prvky, tak i řadu herních zón. Bude provedeno odstranění keřových náletů a sanace území. Dalšími kroky budou vybudování rekreačních prvků, doplnění mobiliáře, vybudování cyklostezek a peších komunikací včetně lávky propojující park s přírodní rezervací, které též budou financovány z dalších dotačních titulů.

Věcným zaměřením projektu je přeměna stávající nevyužívané plochy ve funkční plochu pro relaxaci a sport. Park bude zajišťovat kvalitní a rozmanitou vybavenost pro všechny věkové skupiny a zároveň se nenásilně začlení do krajiny. Dojde k vybudování cyklo a inline stezky, ke zhotovení workoutového, parkourového hřiště a pumptrackové dráhy. Zároveň bude rozšířen skatepark a hřiště pro děti a handicapované. Další investice budou směrovat přímo do parkové zóny, kde budou vysázeny stromy a sukcesní plochy doplněné naučnou stezkou.

 

 

 

Park 4D vizualizace

Výpis projektů