ITICB

Novostavba pavilonu MŠ Lišov

Popis projektu
Důvodem realizace projektu je neexistence dostatečných kapacit mateřské školy ve městě Lišov. Tento nedostatek způsobuje, že se v oblasti nenacházejí možnosti předškolního vzdělávání v dostatečné kapacitě a jeho dostupnost je tak omezena pouze na volná místa stávající mateřské školy. Ty však nejsou dostatečné. Vzhledem k předpokladu a dosavadnímu vývoji narozených dětí (poslední 3 roky přes 60 dětí ročně) se v blízké době bude problém stupňovat. Tím vzniká problém nejen obslužnosti obce a bariéry v rámci rozvoje obce a služeb občanské vybavenosti, ale zejména zásadní komplikace při realizaci předškolního vzdělávání dětí v místě žadatele.

Výchozí stav, tedy nulová varianta, je neexistence dostatečných kapacit mateřské školy v projektem řešeném území a nemožnost realizovat předškolní vzdělávání v místě bydliště obyvatel v takovém počtu, který by uspokojil všechny žadatele a do budoucna zajistil dostatečné kapacity. Absence dostatečných kapacit mateřské školy způsobuje žadateli problémy ve smyslu nutnosti zajištění odpovídajících kapacit jinde, brání mu v rozvoji obce a kvality služeb poskytované občanům, případně žadatele nutí přestavovat a využívat prostory základní školy pro účely mateřské školy, což není ideální řešení a narušuje provoz základní školy. Provizorní řešení postupného zřizování tříd školy v prostorách základní školy je nevhodné řešení, jednak z pohledu funkčnosti a provozu základní školy, dále pak z realizace předškolního vzdělávání na různých místech areálu školy a nedostatek prostor základní školy.

Stávající stav a řešení situace je tak zcela nevhodný a je v co nejkratší době zcela nutné vystavět nové prostory pro účely mateřské školy a navýšit kapacitu žáků, aby mohly být uspokojeny všechny děti, které se do MŠ hlásí.

Cíl
Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ o kapacitu stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ na začátku každého školního roku minimálně na 80 %.

Aktuální stav
K červnu 2024 jsou dokončené svislé a vodorovné konstrukce stavby včetně zastřešení. Jsou osazená okna a prosklené stěny do stavebních otvorů. Hotové jsou rozvody elektro, vytápění, VZT, vody a kanalizace. Rovněž jsou dokončené vnitřní omítky v celém objektu. Aktuálně probíhají práce na pokládce obkladů a dlažby a na úpravě vnějších povrchů objektu a zateplení fasády. 

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 41 290 993,07 Kč
Příspěvek Unie: 23 786 153 Kč

1
Výpis projektů