ITICB

Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd

Popis projektu

V současnosti škola vlastní běžné vybavení pro výuku cizích jazyků a přírodních věd frontálním způsobem, v kmenových třídách jsou využívány interaktivní tabule, škole ale chybí vybavení a možnosti využít moderní formy výuky, které by zvýšily její účinnost. Přestože se škola dlouhodobě nepotýká s úbytkem zájmu o studium v jejích prostorách, musí stále reagovat na posun v moderních trendech výuky včetně odpovídajícího vybavení a učebních pomůcek. Zvláště výuka odborných předmětů vyžaduje specifické vybavení tříd a jejich kombinování s kmenovými třídami není vhodné ani efektivní pro žáky, učitele ani kvalitní výuku.

Díky realizaci projektu získá škola 2 učebny, které budou využívány pouze pro odbornou výuku a nebudou využívány jako kmenové učebny. Multifunkční učebna pro výuku cizích jazyků a informačních technologií bude mít kapacitu 20 žáků, odborná učebna pro výuku přírodních věd 24 žáků. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízeno jejich vybavení včetně nábytku. Dalším výstupem projektu bude vyřešení bezbariérového vstupu do budovy školy, šaten, jídelny a modernizace bezbariérového WC.

Cíl

Cílem projektu je:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy;
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky;
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi;
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Aktuální stav

V rámci projektu byla realizována podporovaná aktivita modernizace a vybavení odborné učebny ZŠ ve vazbě na cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Vznikla modernizovaná multifunkční učebna pro cizí jazyky a informační technologie s kapacitou 20 žáků a odborná přírodovědná učebna s kapacitou 24 žáků. Součástí projektu bylo také vyřešení bezbariérovosti školy a rekonstrukce bezbariérového WC.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 9 791 728,57 Kč
Příspěvek Unie: 6 854 210,00 Kč

CJ_4
Výpis projektů