ITICB

Modernizace jazykové učebny, ZŠ Trhové Sviny

Popis projektu

Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti a zázemí základní školy pro vzdělávání v oblastech cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi. Podpora práce s moderními a digitálními technologiemi při výuce není též dostatečná, i přes to, že využití moderních technologií významně zvyšuje efektivitu výuky.

Současná učebna neposkytuje žákům možnosti pro dostatečnou úroveň vzdělávání, zejména s ohledem na její vybavenost a možnosti zázemí pro žáky. Pomůcky používané při výuce jsou již vzhledem k současným požadavkům žáků i učitelů zastaralé a vzhledem k technické úrovni a možnostem i značně nemoderní. Žáci tak nemohou být vzděláváni za pomoci moderních interaktivních technologií a kvalitních výukových pomůcek, které jsou na mnoha ostatních školách již standardem a jsou nuceni pracovat s neefektivním vybavením, které nepřispívá ke zvyšování jejich praktických, ani teoretických dovedností.

Výchozí stav zastaralého vybavení, které neumožňuje poskytovat atraktivní a moderní výuku, ale i neodpovídající stav zázemí učebny bude v rámci projektu napraven, dojde též k podpoře žáků v práci s moderními a digitálními technologiemi.

Cíl

V rámci projektu bude zejména pořizováno moderní vybavení a nábytek do odborné učebny cizích jazyků a informatiky, kde bude probíhat výuka relevantních předmětů. Dále dojde ke zvýšení schopnosti žáků pracovat s moderními technologiemi a ovládat je. Další změnou bude zajištění odpovídajícího zázemí pro výuku formou relevantních úprav učebny. Hlavními změnami, které projekt vyvolá, je kvalitnější a efektivnější výuka relevantních předmětů a lepší uplatnitelnost žáků na dalších typech vzdělávání a posléze i na trhu práce. Celkově dojde ke zlepšení materiální základy školy a schopnosti školy poskytovat odpovídající vzdělávání v souladu s moderními principy a metodami.

Cíle projektu:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Aktuální stav

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele akce.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 5 089 130,61 Kč
Příspěvek Unie: 3 562 391,43 Kč

ZŠ
Výpis projektů