ITICB

Modernizace cvičného bytu a kuchyně, ZŠ Trhové Sviny

Popis projektu

Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti a zázemí základní školy pro vzdělávání v oblastech polytechnického vzdělávání. Podpora práce s moderními a digitálními technologiemi při výuce není též dostatečná, i přes to, že využití moderních technologií významně zvyšuje efektivitu výuky.

Současná učebna, která se na ZŠ Trhové Sviny nachází, neposkytuje žákům možnosti pro dostatečnou úroveň vzdělávání, zejména s ohledem na její vybavenost a technický stav místnosti (modernizované prostory slouží k výuce min. 25 let). Pomůcky používané při výuce jsou již vzhledem k současným požadavkům žáků i učitelů zastaralé a vzhledem k technické úrovni a možnostem i značně nemoderní, z toho důvodu budou pořízeny též moderní IT a digitální technologie k podpoře výuky. Žáci tak nyní nemohou být vzděláváni za pomoci moderních interaktivních technologií, které jsou na mnoha ostatních školách již standardem a jsou nuceni pracovat s neefektivním vybavením, které nepřispívá ke zvyšování jejich praktických, ani teoretických dovedností.

Výchozí stav zastaralého vybavení, které neumožňuje poskytovat atraktivní a moderní výuku, stejně jako nevhodné zázemí pro výuku, bude v rámci projektu napraven, dojde též k podpoře žáků v práci s moderními a digitálními technologiemi.

Cíl

V rámci projektu bude zejména pořizováno moderní vybavení a nábytek do odborné učebny, kde bude probíhat výuka relevantních předmětů v rámci polytechnického vzdělávání. Dále dojde ke zvýšení schopnosti žáků pracovat s moderními technologiemi a ovládat je. Tyto oblasti vzdělávání jsou dnes vysoce vyhledávané a důležité při studiu na střední či vysoké škole, stejně jako v běžném životě, proto je důležité už od útlého dětství žáky motivovat k rozvoji těchto klíčových kompetencí a předkládat jim výuku zajímavou formou za podpory moderního vybavení a digitálních technologií. Další změnou bude zajištění odpovídajícího zázemí pro výuku formou relevantních úprav učebny. Hlavními změnami, které projekt vyvolá, je kvalitnější a efektivnější výuka relevantních předmětů a lepší uplatnitelnost žáků na dalších typech vzdělávání a posléze i na trhu práce. Celkově dojde ke zlepšení materiální základy školy a schopnosti školy poskytovat odpovídající vzdělávání v souladu s moderními principy a metodami.

Cíle projektu:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání.
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Aktuální stav

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele akce.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 2 043 966,92 Kč
Příspěvek Unie: 1 430 776,85 Kč

P1030525
Výpis projektů