ITICB

Elektronizace IT služeb poskytovaných MMČB pro veřejnost

Cílem projektu je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území nositele ITI.

V cílovém stavu bude existovat portál občana Českých Budějovic efektivně propojený s mobilní aplikací, využívající stávající uživatelskou základnu této aplikace a vybudované datové centrum města včetně znalostí interního ICT týmu.

Díky realizaci projektu rozšíří město své schopnosti nabízet digitální služby občanům, zejména v samosprávě. Portál bude tvořen sadou samostatných a oddělených modulů (kontejnerů) komunikujících pomocí mikroslužeb, které brání vendor lock-inu.

Výstupy:
• Portál občana – samoobslužné procesy
• Doplnění infrastruktury (výpočetní výkon a diskový prostor)
• Bezpečnostní a provozní dokumentace

Klíčovou součástí portálu občana je automatizace procesů v rámci úplného elektronického podání. Bude provedena integrace vnitřního informačního systému – doplnění napojení, které je nezbytné pro úplné elektronické podání, zejména na interní spisovou službu a ekonomický systém města, budou doplněny vazby mezi systémy včetně odpovídajících služeb. Bude doplněno napojení služeb portálu občana na mobilní aplikace včetně možností realizace základních úkonů z mobilního zařízení. Bude se jednat o informační systém upravený a konfigurovaný pro potřeby města České Budějovice – portál občana, který umožní občanům komunikovat s magistrátem města on-line přes internet a minimalizovat počet osobních návštěv na úřadě při vyřizování jednotlivých agend. Občan bude informován nejen o změnách na úřadě, o novinkách ve městě, ale především o vlastní komunikaci probíhající s úřadem, a to o jednotlivých podáních a stavu jejich řízení, o platbách a svých finančních závazcích.

Rozpočet projektu: 16 631 825,34 Kč
Celková dotace: 14 137 051,54 Kč
Příspěvek Unie: 11 642 277,74 Kč

Snímek obrazovky 2024-06-14 161204
Výpis projektů