ITICB

Doplnění a modernizace světelně signalizačních zařízení na křižovatkách na území města České Budějovice

Předmětem projektu je modernizace (rekonstrukce) světelně řízených křižovatek. Jde o křižovatky ve 3 lokalitách na území města České Budějovice – CB.15 (silnice I/20 x Husova), CB.19 (Pražská x Horní) a CB.32 (Strakonická x Plzeňská).

Konkrétně se jedná o rekonstrukce technologie světelně signalizačních zařízení na stávajících světelně řízených křižovatkách, které jsou jednou z dílčích součástí celkové koncepce implementace ITS (integrované telematické systémy) na území města České Budějovice. Tento projekt navazuje na realizované projekty týkající se modernizace systému řízení dopravy, pořízení strategických detektorů a rozšíření městského kamerového dohledového systému a v neposlední řadě vybudování dopravně informačního a řídicího centra.

Výpis projektů