ITICB

Cyklostezka Branišovská Na Sádkách

Popis projektu

Na výstavbu cyklostezky, která byla součástí novostavby komunikace „Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách – II. Etapa“, se podařilo získat finanční podporu od Unie ve výši 70 % nákladů (10,5 mil. Kč) z IROP v rámci ITI. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrželo Statutární město České Budějovice v únoru 2024.

Cíl

Cílem je zatraktivnit cyklistickou dopravu při dojíždění do zaměstnání, škol a za službami, zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy a snížit uhlíkovou stopu. Výstavba cyklostezek podporuje ekologičtější a šetrnější způsob dopravy v porovnání s individuální automobilovou dopravou a město bude dále pokračovat v rozšiřování a napojování sítě cyklostezek.

Výsledky

Cyklostezka o délce 1,117 km byla v prosinci 2023 předána do zkušebního provozu.

Rozpočet projektu: 15 331 824,95 Kč
Celková dotace: 12 694 746,24 Kč
Příspěvek Unie: 10 454 496,90 Kč

Branišovská na Sádkách – foto 1
Výpis projektů