ITICB

Chodník Štěpánovice podél I/34

Popis projektu

V původním stavu se v místě realizace nenacházela žádná komunikace pro pěší a chodci byli nuceni pohybovat se po hraně vozovky, která je poměrně intenzivně vytížena automobilovou dopravou (více než 10 tis. vozidel denně). Tento stav skýtá řadu rizik a nebezpečí vzniku zranění a dopravních nehod. Úsek se nachází na kraji obce na důležité dopravní tepně, přičemž projíždějící vozidla často nepřizpůsobují rychlost jízdy předpisům, což významně ohrožuje chodce pohybující se po okraji vozovky.

Pro obyvatele obce Štěpánovice, kteří využívají tuto komunikaci při každodenních cestách do zaměstnání, škol a za službami, je tato situace zcela nevyhovující.  V místě navíc neexistuje dostatečné osvětlení, proto jsou účastníci pěší dopravy, jako obzvláště ohrožená skupina provozu, zejména v ranních hodinách a zimních měsících či při snížené viditelnosti, vystaveni nebezpečí okolo jedoucích vozidel.

Cíl

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Aktuální stav

Chodník je dokončen, zkolaudován a používán.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 8 820 878,22 Kč
Příspěvek Unie: 3 556 086,42 Kč

IMG-20240611-WA0001
Výpis projektů