ITICB

Chodník Otěvěk

Popis projektu
V současné době se v místě realizace nenachází žádná komunikace pro pěší a chodci jsou nuceni pohybovat se po hraně vozovky, která je poměrně intenzivně vytížena automobilovou dopravou. To pro ně skýtá řádu rizik a nebezpečí vzniku zranění a dopravních nehod. Úsek se nachází v části, kde projíždějící vozidla často nepřizpůsobují rychlost jízdy předpisům, což významně ohrožuje chodce jdoucí po kraji vozovky. Chodci nejsou od motorové dopravy nikterak odděleni, čímž není ohrožena pouze jejich bezpečnost, ale také bezpečnost a plynulost automobilové dopravy. Stávající stav tak představuje závažné nedostatky z pohledu zdraví a bezpečnosti osob a projíždějících vozidel. V místě navíc neexistuje dostatečné osvětlení, proto jsou účastníci pěší dopravy, jako obzvláště ohrožená skupina provozu, zejména v ranních hodinách a zimních měsících či při snížené viditelnosti obzvláště ohrožení okolo jedoucími vozidly.

Cíl
Cílem projektu je výstavba komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, a to podél silnice II/156. Realizací projektu dojde k zajištění kontinuálního provozu nově postavené komunikace pro pěší v Otěvěku, jedné z místních částí města Trhové Sviny.

Aktuální stav
Projekt je fázi realizace. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2024 a dílo bude dokončeno v létě 2024.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 15 185 718,24 Kč
Příspěvek Unie: 8 844 622,99 Kč

Otěvěk 2
Výpis projektů